fredag 8. november 2019

Tidslinje for «pyromøtet»

Etter debatten om pyro hos Eurosport mandag gikk jeg inn på de statlige innsyn-sidene for å sjekke om det var mulig å finne ut noe mer, og her er en sammenfatning av de epostene jeg fant ut at har gått fram og tilbake i denne saken:

24.9. - 0856
Trond Glasser (Kulturdep. (KUD)) inviterer Geir Ellefsen (NFF), Hege Hammer (OBRE), Jon Myroldhaug (OBRE), Siri Hagehaugen (DSB) og Per Isdahl (DSB) (Det er også kopi til to andre i KUD) til møte med to temaer: Felles retningslinjer for bruk av pyro (DSB har meldt inn saken) og Innhold i godkjente pyrotekniske produkter og eventuell risiko for brann- og helseskade (meldt inn av NFF)

8.10. - 1514
Glasser sender epost til Hagehaugen, henviser til møtet 30.10. og ber om uttalelse om eventuelle helseskadelige stoffer i pyro-røyk

9.10. - 1358
Hagehaugen svarer at dette har ikke DSB kompetanse til å vurdere, med kopi til Isdahl

14.10. - 1143
Glasser skriver at ideen om et møte om rammer for akseptabel pyrobruk kom opp i en telefonsamtale mellom ham og Isdahl, og at man gjerne i møtet vil få klarhet i hva DSB mener er akseptabelt.

14.10. - 1506
Hagehaugen svarer Glasser at gjeldende regelverk er under revisjon, men at DSB mener at fyrverkeri under fotballkamper kun kan skje av person som minimum er sertifisert som scenepyrotekniker, og at det må skje på anvist plass som ikke setter sikkerheten til publikum i fare.

15.10. - 1042
Glasser mener et møte mellom KUD, DSB og NFF fortsatt vil være hensiktsmessig, men at man nok bør vente med nye nasjonale retningslinjer til nytt regelverk (forskrift) er på plass. Lurer på om DSB vil at også OBRE skal delta.

16.10. - 1140
Glasser sender ut revidert agenda for møtet 30.10. Mottakere er nå Ellefsen, Hammer, Myroldhaug og Nils Fisketjønn (NFF). Ny agenda er at DSB redegjør for arbeidet med nytt regelverk, og de andre kan komme med synspunkter og spørsmål.

FFKs supportere feirer opprykk for FFK2
----

Etter dette kom fant jeg et par dokumenter til jeg har begjært innsyn i, jeg fyller ut tidslinja når disse dukker opp.

PDF med alle dokumentene samlet fra det første innsynet kan lastes ned her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar