torsdag 21. januar 2016

Nytt seriesystem

Mitt første innlegg på bloggen var om hvorfor jeg mener at Tippeligaen fortsatt skal ha 16 lag, noe det ser ut til at den kommer til å fortsette med iallfall i noen år til etter at forbundsstyret i NFF la vekk forslaget om å redusere antallet.

Her vil jeg skrive noen tanker om forslaget som fortsatt foreligger, opprettelse av en ny todelt divisjon under dagens OBOS-liga, og en omlegging av dagens nivå tre og fire til nye nivåer fire og fem.

Det forbundsstyret foreslår er en «pyramide» i seriesystemet som vil se slik ut:
Nivå 1 - 1 avdeling, 16 lag (Tippeligaen)
Nivå 2 - 1 avdeling, 16 lag (OBOS-ligaen)
Nivå 3 - 2 avdelinger, 14 lag i hver
Nivå 4 - 6 avdelinger, 14 lag i hver
Nivå 5 - 18 avdelinger, 14 lag i 15 av dem, 12 lag i 3 av dem.

Det forbundsstyret har lagt opp til, og som har vakt en del sinne (Kanskje spesielt hos klubbene som i 2015 rykket ned fra 2. divisjon) er at dersom dette vedtas på Forbundstinget 2016, så skal det innføres fra og med 2017-sesongen.

Ut fra avisoppslag om saken, samt en del tweets fra fotballforbundet kom jeg fram til at fordelingen av lagene som i 2016 er på nivå 3 og 4 vil bli slik til 2017-sesongen.(Det som ikke framgår med fargekoding i tabellen er at 2.-lag som havner på plass 1-7 i 2. divisjon 2016 uansett vil flyttes ned til 3. divisjon 2017, men dette vil slik jeg ser det kun gi mindre utslag i modellen.)
[Oppdatering: Det sies nå at også nye andredivisjon blir åpen for andrelag, og i så fall vil fordelingen bli akkurat som i tabellen]

Som man ser vil 1.-4.-plassene i alle tredjedivisjonsavdelingene i 2016 være sikret plass i den nye tredjedivisjon, som nok vil ha et langt høyere sportslig nivå enn hva dagens tredjedivisjon har.

Jeg har sett at flere har reagert på at vinnerne av 3. divisjon ikke oppnår noe opprykk, men det er jeg uenig i. I og med at nye tredjedivisjon blir så mye spisset sammenlignet med dagens tredjedivisjon (164 lag i dag, som ligger under 88 lag; ny divisjon får 84 lag som ligger under 40 lag), så er det i praksis tredjedivisjon som er den nye divisjonen her.

Den nye andredivisjonen har like mange lag over seg som den gamle hadde, som sammen med en halvering av antall lag nok vil gi en nivåhevning også på dette nivået, men jeg fastholder at nivåhevningen nok blir klart størst for de som går fra 3. divisjon 2016 til 3. divisjon 2017.

Noen vil i en slik omlegging alltid føle at de har tapt på noe vis, og det er klart: I denne modellen taper de som sesongen før rykket ned fra nivå 3 til nivå 4 ved at de ikke har mulighet for å rykke rett opp igjen, men samtidig vil sannsynligheten for at de om de hadde berget plassen sesongen før uansett ville rykka ned fra nivå 3 i overgangssesongen være svært stor.

Jeg mener at innføringen av et smalere nivå 3 og 4 er et helt riktig grep for å gi riktigere matching til flere lag i det norske seriesystemet, så jeg håper inderlig at Fotballtinget vedtar denne endringen, så kan man heller diskutere om man MÅ innføre den alt i 2016/2017, eller om klubbene bør få ett år til på å forberede seg og justere satsingen i overgangssesongen ut fra ønsket nivå etter omleggingen.

2 kommentarer:

  1. Litt bedre formulert om øverste del av nivå fire 2016:
    Nr 1-4 (samt de beste femmerne) går fra å være ett av landets 252 beste lag til å være ett av landets 122 beste lag. De øvrige går fra å være ett av landets 252 beste lag til å være ett av landets 456 beste lag.

    SvarSlett
  2. Twitter-brukeren @30_Christian har sett på hvordan divisjonene ville sett ut basert på 2015-resultatene:
    https://twitter.com/30_christian/status/690860022289584128/photo/1

    SvarSlett