mandag 16. november 2015

Oppsett 2. divisjon

Som vanlig når opp- og nedrykk rundt 2. divisjon, «Oddsenligaen» er klart, så begynner diskusjonene om hvordan avdelingsoppsettet for neste sesong skal bli.

Etter å ha sett flere andre legge fram sine meninger dristet også jeg meg til å forsøke på en «fasit» for et par uker siden, og etter å ha sett flere andre forslag, senest VPN sitt i dag, blir jeg bare mer og mer sikker på at mitt forslag er svært godt.


Jeg skal skrive litt mer om forslaget her.

Som dere kan se har jeg i hver avdeling lagt inn ett nedrykkslag fra OBOS-ligaen 2015, og tre lag som har rykket opp fra årets tredjedivisjon. Dette mener jeg er et svært viktig prinsipp som det vil være en skandale om brytes i 2016. Da Tromsdalen og Alta for noen år siden rykket ned samtidig var jeg veldig spent på om NFF kom til å se bort fra dette prinsippet for å holde dem i samme avdeling, men ble gledelig overrasket da de også da delte dem.

I avdeling 1 har jeg plassert alle lagene fra Innlandet og Midt-Norge, iberegnet Helgeland, Romsdal og Nord-Møre. Til vanlig er jeg kjapt ute med å presisere at Helgeland er og fortsatt skal være en del av Nord-Norge, men så lenge ikke Nordnorgebanen er realisert, så er kommunikasjonene i landet slik bygd opp at det å la Mo IL spille kamper mot disse lagene er smart. Lagene vil ha mulighet til å bruke fly Værnes-Gardermoen for noen av kampene, eller buss eller tog for noen av kampene.
Avdelingen har fått to andrelag fra tippeligalag.

I avdeling 2 har jeg plassert lag fra østlandet utenom Hedmark/Oppland, samt Arendal som det østligste av sørlandslagene. I denne avdelingen havner det dermed tre av andrelagene fra tippeligaen, noe som nok kan sies å være noe uheldig. Den økonomiske merbelastningen for det av andrelagene som eventuelt skulle blitt flyttet over til avdeling 3 hvor det ikke er noen andrelag ville likevel blitt så stor at jeg mener det får tåle seg med den sportslige ulempen med at man har et ekstra andrelag i denne avdelingen.

I avdeling 3 er det lag fra Sørlandet fra Kristiansand og vestover, og fra Vestlandet fra Sunnmøre og sørover. Avdelingen vil ha mange lokaloppgjør, men også noen av de lengste og mest strabasiøse reisene, men så lenge man skal ha en viss geografisk fordeling i divisjonen, så mener jeg at det må bli slik.

Den siste avdelingen, avdeling 4, inneholder lag fra Oslo og nærmeste omegn, samt fra Nord-Norge utenom Helgeland. De 8 Oslo-lagene vil hver få 6 flyreiser, alle til flyplasser hvor det fins direkteforbindelser fra Gardermoen, og dermed får også de nordnorske lagene sine flyreiser ut av landsdelen direkte til hovedflyplassen. Grunnen til at Mo ikke er satt sammen med de andre nordnorske ser vi altså igjen at er at byen ikke har et godt direkteflytilbud til Oslo. Oslo-lagene vil uansett ha en økonomisk fordel i avdelingen ved at de til sine innbyrdes kamper kan nøye seg med å sjekke om spillerne har månedskort hos Ruter.

Dette oppsettet mener jeg vil medføre en ganske rettferdig fordeling av reisekostnader mellom avdelingene, men vi må ikke glemme at selve fly-/buss-/tog-/trikkekostnaden bare er en del av den totale kostnaden med en bortekamp. Det er ikke mange fotballspillere i andredivisjon som er heltidsspillere, og det vil for mange, spesielt i forbindelse med lørdags- og mandagskamper, være snakk om frikjøp fra jobb for å kunne stille på kamp. Det er dermed en svært stor forskjell på om man, som i et oppgjør mellom Asker og Lørenskog, trenger å sette av 5-6 timer fra man drar hjemmefra til man er hjemme igjen, eller om man må, som i en mandagskamp mellom Tromsø 2 og Grorud, ha fri på slutten av dagen mandag, og store deler av tirsdag for å få gjennomført reisen til og fra kamp.

Jeg håper NFF i denne saken deler mange av de samme tankene som meg. Det vil nok være for mye å håpe at forslaget skal bli HELT likt dette, men jeg vil bli svært skuffet dersom noen lag får en veldig mye enklere/billigere reisebelastning enn andre, eller hvis prinsippene om ett nedrykks- og tre opprykkslag i hver avdeling fravikes.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar